คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี [SKUO2I3I823IA7017]

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

คุณภาพเดิม Louis Vuitton 4 แผ่นและ 4 ถ้วยบนโต๊ะอาหารพอร์ซเลนชุดหมอนอิง 116394 สีดำ/หลากสี

จาน 4 ใบและถ้วย 4 ใบ

ขนาด: 9 X 9 X 9(ยาว X กว้าง X สูง)

ขนาด: 19 X 6 X 19(ยาว X กว้าง X สูง)