หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม. 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี [SKUO2I3I823IA6989]

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

หมอนอิง Hermes Avalon ขนาด 20 ซม 116362 สีโอ๊ค/เบอร์กันดี

90% ขนสัตว์ 10% แคชเมียร์

ขนาด: 20 ซม. X 20 ซม.