Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว [SKUO2I3I823IA2151]

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

Celine กระเป๋าถังเล็กคุณภาพเดิม ผ้าใบ Triomphe/หนังลูกวัว สีขาว

รวมกล่องของขวัญ ถุงผ้ากันฝุ่น

ขนาด: 21 X 14 X14ซม. (ยาว X กว้าง X สูง)