คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง [SKUO2I3I823IA0264]

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

คุณภาพเดิม Nike Air Jordan 1 Retro Aj1 ห้าม Gs รองเท้าผ้าใบบุรุษสีขาว/ดำ/เหลือง

รวมกล่องรองเท้า ถุงผ้านอน