คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง [SKUO2I3I823IA2532]

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

คุณภาพเดิม Chanel โลโก้มุกประดับโซ่เข็มขัดคาดเอวทองฮาร์ดแวร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020 คอลเลกชันทอง

รวมกล่องของขวัญ ถุงนอน ถุงของขวัญ

รอบเอวเฉลี่ย 90-100 ซม.

ขนาดวัดเป็นเซนติเมตร ดังนั้นให้เลือกตาม การวัดขนาดของคุณเอง

หากเป็นเข็มขัดคาดเอว คุณจะต้องวัดรอบเอวเป็นเซนติเมตร

หากจะใส่คาดเอว ต้องการวัดสะโพกของคุณเป็นเซนติเมตร