Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว [SKUO2I3I823IA6455]

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

Original Quality CHANEL Womensโกลว์ถักกางเกง Gauchos Fall/Winter 2020 Collection สีขาว

เล็ก: 36 ; เส้นรอบวงหน้าอก 80 ซม. ; ไหล่ 42 ซม.; ความยาว 50 ซม. ความยาวแขนเสื้อ Cm

กลาง: 38 ;รอบอก 85 ซม. ; ไหล่ 44 ซม. ความยาว 55 ซม. ความยาวแขนเสื้อ Cm

ขนาดใหญ่: 40 ;รอบอก 90 ซม. ; ไหล่ 45 ซม. ; ยาว 60 ซม. ; ความยาวแขนเสื้อ Cm

composition: ผ้าฝ้าย 100%

*** ตัวนี้ยืดได้เล็กน้อย ต้องทราบไซส์ยุโรปก่อนค่ะ