Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93 [SKUO2I3I823IA4188]

Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93

Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93

Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93

Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93

Hermes Kelly 28cm Togo กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพเดิม Handstitched สีส้ม Ck93

มาพร้อมถุงผ้า กุญแจแม่ลูกสองดอก ถุงของขวัญ งานกระดาษ ใบเสร็จ กล่องของขวัญพร้อมริบบิ้น