Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้ [SKUO2I3I823IA4050]

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag Semi-handstitched Gold Hardware ของแท้

มาพร้อมถุงกันฝุ่น แม่กุญแจ ลูกกุญแจสองดอก ถุงของขวัญ งานกระดาษ ใบเสร็จ กล่องของขวัญพร้อมริบบิ้น

ขนาด: 25 X 10.5 X 18.5 ซม. (ยาว X กว้าง) X สูง)