Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir [SKUO2I3I823IA4046]

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

Hermes Kelly 25cm Epsom Bag ของแท้ เย็บมือ สีทอง ฮาร์ดแวร์ Blue Saphir

มาพร้อมถุงกันฝุ่น แม่กุญแจ ลูกกุญแจสองดอก ถุงของขวัญ งานกระดาษ ใบเสร็จ กล่องของขวัญพร้อมริบบิ้น

ขนาด: 25 X 10.5 X 18.5 ซม. (ยาว X กว้าง) X สูง)