คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล [SKUO2I3I823IA4349]

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

คุณภาพเดิม Louis Vuitton Iconic 30 เข็มขัดแบบย้อนกลับ Monogram ย้อนกลับผ้าใบฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2020 คอลเลกชัน M0151v สีน้ำตาล

รวมกล่องของขวัญ ถุงเก็บฝุ่น ถุงของขวัญ คู่มือการดูแล หนังสือเล่มเล็ก ป้าย ใบเสร็จรับเงิน

ขนาด: 85 ซม. X 3 ซม.