กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า [SKUO2I3I823IA0949]

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

กางเกงผ้าวูลทรงเฉียงสไตล์คริสเตียนดิออร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2021 สีฟ้า

รวมป้ายขายปลีก มาในถุงพลาสติกป้องกัน

small: ; รอบสะโพก 94-99cm ; รอบเอว 64-68 ซม. ความยาว Cm

กลาง: ; รอบสะโพก98-100cm ; รอบเอว68- 72ซม. ความยาว Cm

ขนาดใหญ่: ; รอบสะโพก100-102cm ; รอบเอว72-76cm ; ความยาว Cm

53% ผ้าวูล 35% อัลปาก้า 12% โพลิเอไมด์ ผ้าหลวมและยืดหยุ่นน้อยที่สุด ดังนั้นโปรดเลือกขนาดปกติของคุณ